isenpai.jp
Phân loại và đổ rác tại Nhật Bản
Một trong những vấn đề khiến người Việt Nam nói riêng và người nước ngoài nói chung cảm thấy khó khăn khi bước vào cuộc sống ở Nhật đó chính là…