isenpai.jp
Ông chủ của Uniqlo: “Nếu không có linh hồn, một công ty chẳng là gì cả”
(BOF) Tadashi Yanai đã giải thích về các yếu tố then chốt trong “linh hồn” của một công ty, điều đã giúp ông ấy biến một cửa hàng may mặc…