isenpai.jp
Những tuyến tàu thông đêm giao thừa ở Kansai (Osaka, Kobe, Kyoto,…)
Đêm giao thừa nếu bạn muốn đi chơi mà sợ lỡ tàu? Đừng lo vì có rất nhiều chuyến tàu sẽ tăng cường các chuyến vào giờ đêm giao thừa…