isenpai.jp
Nhật Bản xếp cuối bảng xếp hạng các quốc gia thu hút nhân tài nước ngoài ở châu Á
(Bloomberg) - Theo Bloomberg thì đây là tín hiệu xấu cho nỗ lực cạnh tranh ở nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh dân số già đi và có…