isenpai.jp
Nhật Bản và vấn nạn mang tên “Bắt nặt tại trường học”
“Bắt nạt tại trường học”- vấn đề chẳng hề xa lạ với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Ở Nhật, đây đang dần trở thành một vấn nạn…