isenpai.jp
Nhật Bản: Mức lương trung bình người lao động năm 2019 giảm
Có thể bạn sẽ thắc mắc không biết liệu rằng mức lương trung bình hàng tháng của người lao động tại Nhật Bản là bao nhiêu? Theo dữ liệu mới…