isenpai.jp
Nhật Bản giải quyết áp lực giao thông bằng đường thuỷ
Tokyo sẽ thử nghiệm phương tiện đi lại mới bằng tàu thủy nhằm giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm. Mùa hè năm nay chuyến tàu nối giữa…