isenpai.jp
Người Việt ở Uniqlo: Trải nghiệm làm việc ở tập đoàn thời trang hàng đầu Nhật Bản
Dưới đây là bài phỏng vấn về trải nghiệm làm việc của chị Nguyen Nhu, một nhân viên người Việt đang làm việc ở Uniqlo tại Nhật. Nếu bạn muốn…