isenpai.jp
Nghe chuông đêm giao thừa ở Kyoto (phần 1)
Ở Kyoto, vào đêm giao thừa có rất nhiều ngôi chùa sẽ đánh lên 108 tiếng chuông để xua đi 108 nỗi muộn phiền của con người. Tập tục này…