isenpai.jp
Ngắm hoa hướng dương ở Nhật (phần 3): Vùng Chubu (Aichi, Gifu, Shizuoka, Nagano,…)
1. Đồng hướng dương Minamichita (Aichi) 140,000 cây Thời gian hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 6 đến cuối tháng 11 Bản đồ: https://goo.gl/maps/JFcQmh5F5cA2 2. Vườn hướng dương Akeno (Yamanashi) 600,000…