isenpai.jp
Narita là sân bay đầu tiên ở Nhật sử dụng nhận diện khuôn mặt thay cho việc kiểm tra giấy tờ
Ảnh: Cổng kiểm soát hộ chiếu nhận dạng khuôn mặt được công bố tại sân bay quốc tế Narita vào tháng Sáu. Nhà điều hành sân bay cho biết hành…