isenpai.jp
Mùa thu vàng ở Nhật (kỳ 2)
Chuyên mục mùa thu vàng ở Nhật của iSenpai sẽ giới thiệu những con đường lá rẻ quạt vàng đẹp nhất nước Nhật. Xem kỳ 1: http://isenpai.jp/mua-thu-vang-o-nhat-ky-1/. Meiji Jingu Gaien (Tokyo)…