isenpai.jp
Mùa hoa mơ nở ở Tokyo: Đi đâu để ngắm sắc hồng phai?
Có một sự thật là mùa hoa anh đào ở Nhật dường như che khuất tất cả những loài hoa khác. Tuy nhiên, mùa hoa mơ nở vào cuối tháng…