isenpai.jp
Một số chuỗi cửa hàng đồ cũ ở Nhật
Người Nhật nổi tiếng là một trong những dân tộc có khả năng giữ gìn đồ rất cẩn thận, vậy nên nhiều khi đồ cũ ở Nhật vẫn có chất…