isenpai.jp
Mononoke Hime – Một thế giới Ghibli rất khác
Không như những bộ phim khác của Ghibli, Mononoke Hime là một bộ phim hoàn toàn khác biệt, khác về tầng nội dung, về đối tượng hướng đến. Với mình,…