isenpai.jp
Mẹo xin việc ở Nhật: Thực tập (Internship)
Mọi người hẳn đã từng nghe từ “Internship”, gọi tắt là “Intern”. Internship cũng có nhiều loại khác nhau như Intern dài kì, Intern mùa hè, Intern có lương.…