isenpai.jp
Mẹo xin việc ở Nhật: Phương pháp phân tích doanh nghiệp
Nghiên cứu doanh nghiệp là một trong những công việc quan trọng nhất khi xin việc ở nhật. Việc nghiên cứu doanh nghiệp kĩ đến đâu không ảnh hưởng…