isenpai.jp
Mẹo xin việc: Lý do quyết định đánh trượt thí sinh qua cách trả lời phỏng vấn.
Kết quả dựa trên khảo sát 300 người làm công tác tuyển dụng ở Nhật của MyNavi: Lý do quyết định đánh trượt thí sinh qua cách trả lời phỏng…