isenpai.jp
Lo lắng và hi vọng đối với chính sách mới về nhập cư
Quyết định cho phép tiếp nhận nhiều hơn nữa người lao động nước ngoài được các ngành kinh doanh tán tụng, nhưng lại đem đến nỗi sợ cho các chính…