isenpai.jp
Kì thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản và những điều cần biết (Phần 2)
Tiếp nối phần trước, phần này mình sẽ viết chi tiết hơn về các nội dung, dạng câu hỏi sẽ xuất hiện trong kì thi, cách tính điểm đỗ trượt…