isenpai.jp
Khung xương robot trợ lực hỗ trợ người lao động lớn tuổi ở Nhật Bản
Hiện tai dân số Nhật Bản đang già đi nhanh chóng, tỷ lệ người già trên 65 tuổi chiếm tới gần 28%. Tại những lĩnh vực lao động nặng như…