isenpai.jp
“Không ai muốn trở thành kẻ vô gia cư”: Cái nhìn lướt qua cuộc sống trên hè phố Tokyo
Ảnh: Một người đàn ông vô gia cư trên một con phố thuộc quận Shinjuku/ YOSHIAKI MIURA Yoshitomo Hara, bảy mươi tuổi, hiện đang sống trong một khu nhà được…