isenpai.jp
[i-Tabi] Nhật ký hành trình tháng 1: Núi tuyết Kurama
Nếu bạn đến Kyoto vào một ngày tuyết rơi mùa đông thì đồng nghĩa là bạn có cơ hội chứng kiến một sự kiện hiếm có ở cố đô nước Nhật.…