isenpai.jp
Hướng dẫn in ảnh ở conbini qua ứng dụng điện thoại (Phần 1)
Với ứng dụng của Netprint (cho Seven Eleven) và Networkprint (cho Lawson, Family Mart, Circle K Sunkus), bạn có thể đặt trước lệnh in và ra các conbini này để…