isenpai.jp
Học ở Nhật thế nào: Nguyễn Quỳnh Anh (đại học quốc tế Tokyo)
Nguyễn Quỳnh Anh là cô bạn sinh viên tài năng ghi dấu ấn trong trương trình Miss Vysa với bảng thành tích nổi bật và gương mặt khả ái xinh…