isenpai.jp
Học ở Nhật thế nào: Nguyễn Mỹ Linh (Đại học Osaka)
Nguyễn Mỹ Linh, cô bạn xinh xắn quen thuộc với độc giả của iSenpai/i-Tabi qua những bộ ảnh và video Nhật ký hành trình của trang thông tin du lịch…