isenpai.jp
Giới thiệu sự kiện “Hội thảo hỗ trợ xin việc Học hỏi từ Senpai lần 2”
Tiếp nối thành công của sự kiện “Học hỏi từ Senpai” lần 1, Vietnam Club và iSenpai xin được gửi tới các bạn sinh viên Việt Nam hiện đang học…