isenpai.jp
Đến thăm cửa hàng tăm 300 năm tuổi ở Nihonbashi
Dù Tokyo đầy những tòa nhà chọc trời hay các cửa hàng tiện lợi hiện đại thì thủ đô nước Nhật vẫn có những cửa hàng cổ kính trên những…