isenpai.jp
Cuối tuần kì lạ của salaryman Nhật
Nhân viên văn phòng cuối tuần biến thành vận động viên đấu vật. Hai tay hai súng vẫn “nỗ lực tốt trong công việc” Ở Osaka có một hội các…