isenpai.jp
Cơn sốt trà trân châu ở Tokyo: Bạn đi đâu để thưởng thức giữa thủ đô.
Cơn sốt trà trân châu ở Tokyo: Bạn đi đâu để thưởng thức giữa thủ đô. Trà sữa trân châu không phải là món uống lạ lẫm ở Tokyo nhưng…