isenpai.jp
Chuyện săn bắt cá voi thương mại của Nhật Bản
Tình hình chung của Nhật Bản về việc mở lại săn bắt cá voi thương mại Nguồn: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Why-Japan-risked-condemnation-to-restart-commercial-whaling Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, Nhật Bản đã nối lại việc…