isenpai.jp
Chocolate và Valentine ở Nhật
Ngày Valentine ở Nhật hoàn toàn là chuyện tặng chocolate cho nhau thôi, tuy nhiên nó hơi khác phương Tây rằng ở Nhật các cô gái tặng chocolate cho phái…