isenpai.jp
Chế độ bảo hiểm ở Nhật (Phần 2): Bảo hiểm y tế
Tiếp tục các bài về bảo hiểm, hôm nay hãy cùng ISenpai tìm hiểu về chế độ Bảo hiểm y tế của Nhật Bản nhé. Khi tham gia bảo hiểm…