isenpai.jp
Cách tìm hòm thư tại Nhật
Thỉnh thoảng khi bạn dự định gửi đi một lá thư nhưng lại không đủ thời gian để ghé bưu điện, thì điều bạn cần là tìm một hòm thư…