isenpai.jp
An ninh ở Nhật có thật sự tốt? Hãy xem tỉ lệ tội phạm ở Nhật so với các đất nước khác!
Nhật Bản là một đất nước mà bạn có thể thấy những thứ thường được khuyên không nên làm ở nơi khác, ví dụ như ngủ gật trên tàu điện…