isenpai.jp
47 lời tỏ tình tiếng Nhật từ 47 tỉnh thành
Valentine người ta nói gì? Dĩ nhiên là những lời bày tỏ tình cảm rồi. Ở Nhật, phương ngữ ở từng vùng miền có sự đa dạng đầy thú vị…