isenpai.jp
10 đền chùa nổi tiếng nhất của Nhật Bản để đi cầu an năm mới (Hatsumode)
Cầu an năm mới Hatsumode là điều mà người Nhật nào cũng làm trong kì nghỉ lễ năm mới. Năm mới ở Nhật thường được tính từ ngày 31 tháng…