isabelsommerfeld.com
Rättssäkerheten sätts på undantag
I dag skriver jag om rätten till rättvis rättegång och den bristande svenska tryckfrihets- och yttrandefrihetsprocessen, med Sargon De Basso, Sebastian Scheiman, Henrik Mansfeld, Anders Petrus, Fil…