isabelsommerfeld.com
Dags att ta hatet på allvar
Sverige har åtagit sig att skydda sina minoriteter, både genom internationella FN-konventioner och nationell lag. Under FN:s senaste UPR-granskning rekommenderade man bland annat Sverige att garant…