isabelsommerfeld.com
Var är ni nu, antirasister?
Skrev här om dagen en krönika om antisemitismen som blossat upp i samband med kriget mellan Israel och Hamas. Tanken med krönikan har varit att dels inspirera och dels att de som faktiskt känner si…