isaates.com
Mobil Üzerinden Pazarlama ve Tüketici Davranışı
mobil üzerinden pazarlama ve tüketici davranışlarını ve alışkanlıklarını daha iyi anlamak için Nielsen ile ortaklaşa bir çalışma yürüttü...