irytujaca.com
Początek
1 stycznia. 1 września. 1 października. Trzy istotne pierwsze dni miesiąca w ciągu naszego życia. Rok kalendarzowy. Rok szkolny. Rok akademicki. Początek innego niż dotychczas trybu pracy. Koniec w…