irsade.wordpress.com
היסטוריה של תרבות ואקטיביזם בתל אביב-יפו | 1990-היום | מרחב ציבורי וזכרון קולקטיבי
A History of Culture and Activism in Tel Aviv-Jaffa | 1990-today | Public Space and Collective Memory פרהסיה, דרך השפה, מילון חזותי ערבי – עברי, 2007 לערך המלא ראו גם: יפו 2030 במסגרת "עיר שדה…