irsade.wordpress.com
עכבר העיר: תכניות לעיר טובה יותר (האמנים המשתתפים בתערוכה ואחרים)
Special Section on Province in Achbar Hair מקצה שיפוצים_ 15 אמנים מקומיים מציעים תוכניות אלטרנטיביות לתל אביב טובה יותר – כתבות – מדור אמנות – עכבר העיר…