irsade.wordpress.com
מאיה דוניץ – עבודה בתהליך
שרטוט המבנה המשושה על גג גן העיר, ותמונות מהסיור המקדים במקום (בתמונות: מאיה דוניץ, גיורי פוליטי, יאיר רשף. צילום: מיכל גיטניק) לפרטים נוספים על עבודתה של מאיה דוניץ ב"עיר שדה" לבלוג האמ…