irsade.wordpress.com
פרויקט יאפא – עבודה בתהליך | Jaffa Project – work in process
מוחמד ג'בלי, לאה אביר ונעמה הנקין בסיור במוזיאון יפו לעתיקות, עם מנהלת המוזיאון נעמה מאירוביץ' במוזיאון תצוגה היסטורית אודות יפו, הכוללת שלל פריטים ארכיאולוגים. התצוגה מגיעה עד לתקופה הרומית, ואז מ…