irsade.wordpress.com
עיר שדה
עיר שדה: מרכז מבקרים 6-7 ספטמבר 2012, במסגרת "אוהבים אמנות. עושים אמנות" גן הדסה וגג גן העיר, אבן גבירול 71 | התאטרון הערבי-עברי, מפרץ שלמה 10, יפו העתיקה אמנים: אלונה רודה, אריאל אפרים א…