ireadjapan.wordpress.com
משפחה היא אנשים שדואגים לך: הזוכה החדש בפרס חנויות הספרים ביפן
כל הגדרה מילונית של מושג "משפחה" בהכרח תכלול את המילים "קרבת דם". קיימת הנחה סמויה (או לא כל כך סמויה) שהורים ביולגיים זה מה שהכי טוב לילד או ילדה. אנחנו מניחים שילדה שגדלה ללא …