ireadjapan.wordpress.com
אקוטגווה ריונוסקה/ חייו של אדם טיפש (7 מתוך 8)
לעבור לחלק 6 23. היא ערב ירד על הכיכר. הוא נכנס אל הכיכר, חש את החום עולה מעט בגופו. הבניינים הגבוהים זהרו באור החשמלי של חלונותיהם על רקע השמיים המוכספים קמעה. הוא נעצר על שפת המדרכה וחיכה לה. לאח…