iransath.ir
کفپوش اپوکسی مورد استفاده در صنایع غذایی  قسمت 1 - IRANSATH
کفپوش صنایع غذایی تاسیسات صنعتی در هر جای دنیا میبایستی بعضی از استانداردها را متناسب با صنعت خود رعایت کنند یکی از استانداردهای مهم در صنایع غذایی بحث فاکتورهای بهداشتی است این مبحث مراکز عرضه مواد غذایی به شدت از طرف سازمان غذا و دارو پیگیری می شود در حالی که در این مکانها مواد …